GMO

Uplifting

Category

Hybrid

THC %

28.1%

CBD %

0%

$8.00$110.00